top of page

Årsstämma 2023

Välkomna till Ö-a Näringslivs årsstämma torsdagen 23 mars kl 18:30 på Woodlands. Vill du delta på plats anmäl dig till info@orkelljunga-naringsliv.se. I nedan dokument finns allt du behöver veta och ta ställning till. Om du inte har möjlighet att närvara och har synpunkter är du välkommen att maila oss på vd@orkelljunga-naringsliv.se .

Se särskilt:

I dokumentet "Förslag till nya stadgar" gäller att röd text tas bort och grön text föreslås som tillägg, se punkt §7, §9, §11, §13 och §15.

I dokumentet "Årsmöte genomgång" finns på sidan 17  §16 förslag till nya serviceavgifter. 

 

Styrelsen

Förslag dagordning

Kallelse Årsmöte 2023
 

Årsmöte genomgång

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Förslag till nya stadgar

bottom of page