top of page

Just nu bygger vi upp portalen till Örkelljunga. En webplats fylld av allt det vackra och fantastiska som är vår kommun. 

Projektet är möjligt tack vare en projektidé från föreningen Naturarenan samt ekonomiska resurser från Örkelljunga kommun, Leader skåne nordväst och jordbruksverket. 

Leadermetoden bygger också på att varje investerad krona möts upp av ideell tid. Därför vill vi tacka alla ideella krafter som varje vecka möts i detta fantastiska projekt.

Leader logga.png
Leader.jpg
EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg
Logotype_liggande_150dpi.jpg
ÖN nr2.png
Naturarenan.jpg
Klinten med filter.jpg

Örkelljunga är en outforskad pärla mellan skog och sjö. En plats med ett utbud av service, fritidsmöjligheter, bra boende, arbete och semester utöver det vanliga. Örkelljunga Näringsliv vill därför skapa en visuellt tydlig digital plattform som speglar alla de fantastiska värden som finns i kommunen.

Både näringsliv, privatpersoner och kommun har länge efterfrågat ett större grepp kring marknadsföringen av kommunen. Mindre projekt med olika ägare har gjort försök men resultatet blir haltande och spretigt. Med en tydlighet kring ”konceptet” Örkelljunga har fler möjlighet att förhålla sig till den idé vi har om Örkelljungas ”Unik Selling Point”.

Syftet är att få fler att upptäcka Örkelljunga som en destination att räkna med både för semester, bostad, arbete och fritid. Men även att lyfta de mindre verksamheter som har svårt att nå ut i sina egna kanaler. Med professionella bilder, texter och ett uttryck som signalerar det unika som Örkelljunga står för, kan alla – stora som små – nå ut till ett stort upptagningsområde. Med besökare som förälskar sig i Örkelljunga skapar projektet möjligheter för ett starkare samhälle med stor utvecklingspotential. I synnerhet kring destinationsnäringen och för naturturismen.

Visitorkelljunga.com har också som mål att de som i dag bor och verkar i kommunen ska se kommunens helhet med nya ögon och känna stolthet för bygden och den potential den besitter. I förlängningen ger denna utveckling en ekonomisk tillväxt som gynnar hela kommunen.

bottom of page