top of page

Vilka vi Är & Vad vi Gör

Vi som är engagerade är själva lokala företagare och känner därför väl till förutsättningarna.

Men vi behöver dig och alla goda krafter för att lyckas i vår strävan mot ett bättre och lönsammare företagsklimat.

ÖN 5 April (2 av 9).png

Mission

Genom samverkan och engagemang bidrar vi till varandras utveckling och lönsamhet genom att påverka, förändra, utveckla och kommunicera. Vi verkar lokalt, men i ständig förbindelse med vår omvärld.

Renata (8 av 14).jpg
Renata (12 av 14).jpg

TILLSAMMANS

För bättre affärer!

Vision

Tillsammans skapar vi ett blomstrande näringslivsklimat där alla företag stolt och engagerat bidrar till utvecklingen.

  • Vi skapar nya företag och får befintliga att expandera.

  • Vi inspirerar, nätverkar och samverkar.

  • Vi bidrar till ökad kunskap och bildning och till såväl personlig som gemensam utveckling.

  • Vi kommunicerar och påverkar.

 

I Örkelljunga ska alla som vill kunna starta och driva företag; män och kvinnor, unga och gamla, rutinerade och oerfarna, etablerade och nyanlända.

Vår vision är därmed till gagn inte bara för näringslivet utan även för samhället i stort.

Presentkort 9.jpg
Presentkort 8.jpg

Värdegrund

Verksamhetsidè

Örkelljunga Näringsliv är en ekonomiskt, politiskt och religiöst obunden ekonomisk förening. Alla människors lika värde är en självklar grund för vårt arbete och vi verkar för ett inkluderande företagsklimat där samverkan i ordets alla bemärkelser präglar hur vi bemöter varandra.

Våra ledord är:

Örkelljunga Näringsliv ska med AFFÄRSRESAN som grund

verka för att främja utvecklingen av näringslivet i

Örkelljunga kommun.

LOKALT

ENGAGEMANG

TILLSAMMANS

UTVECKLING

LÖNSAMHET

Vi i Styrelsen

I samverkan med Örkelljunga kommun

Sedan 1 oktober 2021 levererar vi tillväxttjänster till Örkelljunga kommun.  Vår VD och numera även näringslivsutvecklare Frida Nilsson ger företagsservice i form av informations- och rådgivningstjänster, samt bidrar till nätverksbyggandet inom kommunens näringsliv.

Alla evenemang riktade mot näringslivet arrangeras av Frida. Söker du och ditt företag nya möjligheter för utveckling så är du välkommen att kontakta oss. 

Frida agerar också företagslots och hjälper till vid företags-etableringar.

Hon arbetar för tillväxt i det befintliga näringslivet, tillväxt genom inflyttning av företag och tillväxt av invånarantal.

Detta med ett stort fokus på utveckling av marknadsföringen av kommunen.

Nr.024.jpg

Inger Nilsson

Ordförande

Åsljunga Pallen
Tel: 0435-803 15
Email:inger.nilsson@asljungapallen.se

Christina H.jpg

Christina Hartzell

Vice Ordförande

Sparbanken Boken
Tel: 0430-735 06
Email:christina.hartzell@sparbankenboken.se

Nr.026.jpg

Frida Nilsson

VD

Örkelljunga Näringsliv
Tel: 070-535 6771
Email: info@orkelljunga-naringsliv.se

Nr.030.jpg

Caitlin Bengtsson
Ledamot

Bengt i Örkelljunga
Tel: 0435-555 70
Email:Caitlin@bengtiorkelljunga.se

Nr.023.jpg

Marcus Karlsson

Ledamot

Francus
Tel: 0709-46 42 55
Email: info@francus.se

Nr.029.jpg

Stefan Andersson
Ledamot

KB Components
Tel: 0702 49 97 60
Email: stefan.andersson@brainvest.se

Nr.030.jpg

Jörgen Krohn

Valberdningen

Krohns Svetsningsverkstad AB
Tel: 0435-511 05
Email: jorgen@krohns.se

Nr.030.jpg

Gunilla Hansson

Valberdningen

Örkelljunga Blommor & Design
Tel: 0435-511 62
Email: olofssonhansson@gmail.com

bottom of page