top of page

Vilka vi Är & Vad vi Gör

Vi som är engagerade är själva lokala företagare och känner därför väl till förutsättningarna.

Men vi behöver dig och alla goda krafter för att lyckas i vår strävan mot ett bättre och lönsammare företagsklimat.

ÖN 5 April (2 av 9).png

Mission

Genom samverkan och engagemang bidrar vi till varandras utveckling och lönsamhet genom att påverka, förändra, utveckla och kommunicera. Vi verkar lokalt, men i ständig förbindelse med vår omvärld.

Renata (8 av 14).jpg
Renata (12 av 14).jpg

TILLSAMMANS

För bättre affärer!

Vision

Tillsammans skapar vi ett blomstrande näringslivsklimat där alla företag stolt och engagerat bidrar till utvecklingen.

  • Vi skapar nya företag och får befintliga att expandera.

  • Vi inspirerar, nätverkar och samverkar.

  • Vi bidrar till ökad kunskap och bildning och till såväl personlig som gemensam utveckling.

  • Vi kommunicerar och påverkar.

 

I Örkelljunga ska alla som vill kunna starta och driva företag; män och kvinnor, unga och gamla, rutinerade och oerfarna, etablerade och nyanlända.

Vår vision är därmed till gagn inte bara för näringslivet utan även för samhället i stort.

Presentkort 9.jpg
Presentkort 8.jpg

Värdegrund

Verksamhetsidè

Örkelljunga Näringsliv är en ekonomiskt, politiskt och religiöst obunden ekonomisk förening. Alla människors lika värde är en självklar grund för vårt arbete och vi verkar för ett inkluderande företagsklimat där samverkan i ordets alla bemärkelser präglar hur vi bemöter varandra.

Våra ledord är:

Örkelljunga Näringsliv ska arbeta för att främja det lokala företagsklimatet.

LOKALT

ENGAGEMANG

TILLSAMMANS

UTVECKLING

LÖNSAMHET

öa porträtt nya 1.jpg

Karl-Johan Westberg

Ordförande

Woodlands country club
Tel: 0435-53690
Email:kjw@woodlands.se

Nr_edited.jpg

Inger Nilsson
Vice Ordförande

Åsljungapallen
Tel: 0435-80315
Email:inger.nilsson@asljungapallen.se

Nr.026.jpg

Frida Nilsson

VD

Sparbanken boken
Tel: 070-2692064
Email: info@orkelljunga-naringsliv.se

Nr.030.jpg

Caitlin Bengtsson
Ledamot

Bengt i Örkelljunga
Tel: 0435-555 70
Email:Caitlin@bengtiorkelljunga.se

Nr.030.jpg

Johan Gunnarsson
Ledamot

JG entreprenad AB
Tel: 0706-49 73 27
Email: jgentreprenadab@gmail.com

Nr.030.jpg

Jörgen Krohn

Valberdningen

Krohns Svetsningsverkstad AB
Tel: 0435-511 05
Email: jorgen@krohns.se

Nr.030.jpg

Gunilla Hansson

Valberdningen

Örkelljunga Blommor & Design
Tel: 0435-511 62
Email: olofssonhansson@gmail.com

bottom of page