top of page
  • Skribentens bildÖrkelljunga Näringsliv

Levande Centrum- kan Splitgrid vara en del av lösningen?

Uppdaterat: 14 aug. 2020


Kan vi påverka den sk Butiksdöden i Örkelljunga? Finns det en väg att gå som gör att vi kan behålla ett levande centrum? i små och mellanstora byar?


Företagsmöte / Medlemsmöte / Möte för dig som är intresserad av att ha ett levande centrum


Öppet möte torsdagen den 20 september kl.18.30.


Vi kommer denna kväll ägna oss åt hur vi kan behålla våra butiker i centrum. Det finns olika sätt att göra detta på och vi har blivit kontaktade av företaget Splitgrid för att se om de kanske kan vara en väg att gå… Kan företaget Splitgrid vara en av lösningarna?


Splitgrid AB har sitt säte i en fd skofabrik i Örebro. De har en bred kunskap inom retail, finans och systemutveckling. Utvecklingen av deras produkt har pågått sedan 2012, och är skapad ur ett behov hos en mindre butikskedja. De riktar sig mot bl a leverantörer och butiker som jobbar med sällanköpsvaror, men kan även vara en produkt för fastighetsägare, factoringbolag m fl. Deras fokus kommer att ligga på den Skandinaviska marknaden till en början. Deras marknadsundersökning visar att behovet är stort i övriga Europa.


SPLITGRID Som kund/butik slipper du dyra lagerkostnader. Varorna levereras i takt med din försäljning Splitgrids produkt är en programvara som med automatik fördelar de pengar som kommer in i kassan löpande. medel som kommer in i butiksdatasystemet. Fördelningen kan: Vara procentuell, fast belopp eller en kombination av de bägge. Fördelningen kan ske dagligen, veckovis eller månadsvis.


Detta skapar en större trygghet för både leverantör och butik, vilket också gör nya samarbetsformer möjliga.


..”med Splitgrid får du möjlighet att våga inleda nya samarbeten med nya butiker”. ..”med Splitgrid får du möjlighet att sälja fler varumärken i din butik”.


För mer info: https://splitgrid.com


Hjärtligt välkommen torsdagen den 20 september 18.30 till Gästis i Örkelljunga.

Eftersom vi bjuder på mat vänligen anmäl er till Matilda@orkelljunga-naringsliv.se senast 19 september

Projektet Affärsresan är möjlig tack vare stöd från:


Comments


bottom of page