top of page
  • Skribentens bildÖrkelljunga Näringsliv

Örkelljunga Träffas no. 2

Uppdaterat: 14 aug. 2020Vi vill återigen skapa en generationsöverskridande dag där alla kan mötas och få insikt i vilka fina föreningar, företag och övriga verksamheter som finns i vår kommun.

Örkelljunga Träffas no.2 9 NOVEMBER 2019 Tillsammans kan vi bidra till att öka stoltheten över den kommun vi bor i – Örkelljunga Kommun! Genom att samverka och visa upp allt bra vi har ger vi Örkelljungaborna och möjligtvis blivande Örkelljungabor en chans att upptäcka nya bostäder, tomter, förskolor, skolor, utbildningar, arbetsmöjligheter, föreningar, kommande projekt, gamla och kanske nya vänner!


Vad är Örkelljunga Träffas? Föreningen Örkelljunga Näringslivs projekt Örkelljunga Träffas som ingår i Affärsresan* är ett sådant tillfälle där medborgare, näringsliv, föreningar och offentliga verksamheter möts. Vi vill återigen skapa en generationsöverskridande dag där alla kan mötas och få insikt i vilka fina föreningar, företag och övriga verksamheter som finns i vår kommun precis som vi gjorde 2017. Alla skall vara välkomna! Från barnen till våra pensionärer. Från företagare till anställda. Från etablerade till nyanlända samhällsmedborgare. Små eller stora föreningar Vi menar verkligen att vår ambition är att skapa en plattform för människor att mötas. ÖrkelljungaTräffas kommer att innehålla uppträdanden, föreläsningar, förenings och företagsaktiviteter, fika, förtäring, kunskap, underhållning och mycket annat. Allt under lättsamma och seriösa former.

För att möjliggöra detta kommer Forum Örkelljunga, att såväl i utomhusmiljö som inomhus, att fyllas med företag, föreningar och kommunen. Vi är alla medproducenter och därför är det helt avgörande hur vi får så många företag, föreningar och organisationer som möjligt att ställa upp utifrån sina egna resurser och möjligheter. Vi vill skapa en orginell mässa och att vi hittar kreativa sätt att närvara och vara medproducenter. Tänk gärna helt utanför boxen, det vet vi att ni är bra på. Givetvis i form att visa och presentera sin verksamhet. Varför inte sälja genom att ha ett unikt Örkelljungas Träffas-erbjudande eller ta möjligheten att skriva in nya medlemmar i föreningen? Örkelljunga Träffas delas upp i två delar. Mellan kl 12.00 och 16.00 sker block 1 med allt det som vi beskriver här. Detta block kräver ingen anmälan för besökare. Alla är fria att komma och gå hur man vill. Efter en paus startar vi block 2 som innehåller mingel med mat, dryck och underhållning. Alla är välkomna. Mer information om block 2 på kvällen kommer senare.


Vi arbetar för och vill att det skall hända spännande och intressanta saker i vår kommun. Vi vill erbjuda Örkelljunga Träffas som en möjliggörande plattform för detta men vi behöver er hjälp och ert bidrag för att detta skall hända.


Marknadsföring av projektet Annonsering i HD, Lokaltidningen, Affischering i våra byar. Såväl offentlig miljö som i butiker Nyhetsbrev kommer att spridas Instagram och Facebook kommer att användas Näringslivets hemsida Kommunens hemsida Givetvis kommer våra utställare att sprida budskapet i deras kanaler!

Hur tar jag mig till Örkelljunga Träffas? Med bil, offentlig kommunikation eller någon av våra gratisbussar som kontinuerligt under dagen och kvällen kommer att köra i en egen slinga mellan Forum, Eket, Tockarp, Skånes Fagerhult och Åsljunga.


Hur finansieras Örkelljunga Träffas? Föreningen Örkelljunga Näringsliv och Örkelljunga Kommun tar ett stort ekonomiskt ansvar för detta genom Leader Projektet Affärsresan. För att ”ställa ut” behöver ni PAXA plats snarast så att vi får klart hur många som är intresserade. Efter det kommer vi att planera upp det för allas bästa och återkomma för att ha en dialog ang just er plats och vad ni behöver. Plats mellan 0-10 kvm kan förbokas, allt över detta kommer vi att behöva komma överens om under augusti månad. Detta för att få plats med så många som möjligt och för att vi ska ha så trevligt som det bara går!


Kontaktpersoner för Örkelljunga Träffas-dagen


FÖRETAG och FÖRENINGAR Matilda Molina, Projektledare för Örkelljunga Näringslivs projekt Affärsresan matilda@orkelljunga-naringsliv.se 0705-711 777


KOMMUN Krister Persson, Näringslivschef Örkelljunga Kommun krister.persson@orkelljunga.se 0435-55399 / 0721-577339


Paxa en plats på Örkelljunga Träffas 2019 genom att kontakta Matilda!

Comments


bottom of page