Örkelljunga Näringsliv är en ekonomisk förening vars enda syfte är att främja näringslivet i Örkelljunga kommun. Vi som är engagerade är själva lokala företagare och känner därför väl till förutsättningarna. Men vi behöver dig och alla goda krafter för att lyckas i vår strävan mot ett bättre och lönsammare företagsklimat.


VISION

Tillsammans skapar vi ett blomstrande näringslivsklimat där alla företag stolt och engagerat bidrar till utvecklingen.

  • Vi skapar nya företag och får befintliga att expandera.
  • Vi inspirerar, nätverkar och samverkar.
  • Vi bidrar till ökad kunskap och bildning och till såväl personlig som gemensam utveckling.
  • Vi kommunicerar och påverkar.

I Örkelljunga ska alla som vill kunna starta och driva företag; män och kvinnor, unga och gamla, rutinerade och oerfarna, etablerade och nyanlända.

Vår vision är därmed till gagn inte bara för näringslivet utan även för samhället i stort.

Kort sagt:
TILLSAMMANS. För bättre affärer.

MISSION

Genom samverkan och engagemang bidrar vi till varandras utveckling och lönsamhet genom att påverka, förändra, utveckla och kommunicera. Vi verkar lokalt, men i ständig förbindelse med vår omvärld.

VERKSAMHETSIDÉ

Örkelljunga Näringsliv ska med AFFÄRSRESAN som grund verka för att främja utvecklingen av näringslivet i Örkelljunga kommun.

 

 

VÄRDEGRUND

Örkelljunga Näringsliv är en ekonomiskt, politiskt och religiöst obunden ekonomisk förening.

Alla människors lika värde är en självklar grund för vårt arbete och vi verkar för ett inkluderande företagsklimat där samverkan i ordets alla bemärkelser präglar hur vi bemöter varandra.

Våra ledord är:
LOKALT • ENGAGEMANG • TILLSAMMANS • UTVECKLING • LÖNSAMHET