top of page
  • vd0115

Vi tror på fysiska möten...


...och följer de riktlinjer som ges från Folkhälsomyndigheten. Just nu gäller endast sittande publik vid event vilket gör vår träff på Jännaholm omöjlig. En del av kvällen består av mingel vid bilarna och denna möjlighet vill vi i stället ge er till hösten. Här kan du läsa om de senaste rekomendationerna från FHM. Under kvartal 2 planerar vi höstens program och återkommer med nytt datum för Nätverksträffen på Jännaholm.


26 januari kl.8-9.30 Näringslivsfrukost.Från samhällsbyggnadsförvaltningen kommer Kristofer Johansson, samhällsbyggnadschef, Maria Månsson Brink, stadsarkitekt och Binai Ahmad, planarkitekt och berättar om pågående arbete och projekt, bland annat de nyligen antagna Riktlinjerna för bostadsförsörjning. VD och Näringslivsutvecklare Frida Nilsson berättar om sitt arbete. På grund av de restriktioner som nu råder kommer Näringslivsfrukosten att hållas digitalt. Länk skickas ut under den aktuella veckan till alla som anmält sig via länken nedan. (För alla företagare, politiker och tjänstemän från Örkelljunga kommun)Comments


bottom of page