DÄRFÖR SKA DU VARA MEDLEM

 

Ensam är inte stark
Alla produkter och företag har en livscykel
Människor gör affärer med människor de gillar och har förtroende för.

 

Detta är några av utgångspunkterna för Örkelljunga Näringslivs arbete. Och det är därför vi satsar på projektet AFFÄRSRESAN och på att nå ut till så många som möjligt. Välkommen in i gemenskapen, du också.

 

Medlemsmöten

Företagsbesök

Frukostträffar

Näringslivsluncher

Inspirationsseminarier

Kunskapsföreläsningar

Starta eget-skola

Tillväxtföredrag

Handelsutveckling

Jobbuss

Resurspool

och mycket, mycket mer.

 • Du lär känna andra företagare och i förlängningen deras kunder och nätverk.
 • Du får nya samarbetspartner.
 • Du når nya kunder och nya marknader.
 • Du får nya bollplank och inspirationskällor.
 • Du håller dig à jour med utvecklingen i såväl närområdet som övriga världen.
 • Du säkerställer din kompetensutveckling.
 • Du får lättare att rekrytera.
 • Du kan utbyta alltifrån erfarenhet till resurser.
 • Är du ny företagare – vi stöttar dig!
 • Är du erfaren företagare och vill ge tillbaka – här finns de som gärna lyssnar och lär!
 • Vi kan tillsammans påverka kommunen och politikerna.
 • Vi bygger tillsammans det samhälle vi önskar.
 • Vi samverkar med skola, arbetsmarknad, kommun och föreningsliv för bästa möjliga resultat.