Hej på Er Företagare!

Nu är det tid för att välja 2019 års nystartsföretag, 2019 års handels & serviceföretag och 2019 års företagsprofil/er, vänligen se nedan vilka kriterier som gäller, skicka in era förslag till matilda@orkelljunga-naringsliv.se senast 30 juni. Utdelning av Örkelljunga Näringslivs företagspriser i de olika kategorierna kommer att vara vid något av våra kommande event till hösten, med anledning av våra corona-tider, återkommer vi med datum så snart vi har fått nya restriktioner att följa.

Årets Nystartsföretag
Har startat upp under 2019.
Har en god uthållighet med ett starkt driv med fokus på kund och försäljning.
Har visioner och kan se en helhet, samt verkar och bidrar till näringslivets utveckling i Örkelljunga.

Årets Handels & serviceföretag
Har ett gott kundbemötande.
Har en hög servicegrad.
Har goda öppettider och bidrar till handelsutvecklingen i Örkelljunga.

Årets Företagsprofil
Har en god entreprenörsanda inte bara för egen vinning utan även för bygden.
Har ett gott ledarskap och är en god förebild för andra företagare.
Har ett gott sinne att utveckla positiva och engagerade medarbetare.

Mvh
Styrelsen i Örkelljunga Näringsliv