Renata Chlumska

Renata Chlumska

  ÖPPET MEDLEMSMÖTE MED RENATA CHLUMSKA ! FÖRETAGARE, FÖRELÄSARE OCH ÄVENTYRARE – Alla företag har mål och alla människor har drömmar men alla lyckas inte alltid, Varför? Vi kan inte påverka alla faktorer runt omkring oss men betydligt fler än vi tror. Om...